جدول دمای رنگ ها در ال ای دی

جدول دمای رنگ (کلوین) – شار نوری یا توان نوری مرئی (Luminous Flux) – شدت روشنایی (Illuminance)

جدول دمای رنگ ها در ال ای دی

 
جدول دمای رنگ