ال ای دی Bridgelux

مشخصات فنی چیپ های ال ای دی ساخت شرکت brigdlux
این شرکت چیپ های ال  ای دی خود را در 7 مدل ارائه کرده است
مدل : BXCD  17 mil x  34 mil
مدل : BXCD  23 mil x 45 mil
مدل : BXCD  26 mil x 30 mil
مدل : BXCD  45 mil x 45 mil
مدل : BXDA  40 mil x 40 mil
مدل : BXDB  40 mil x 40 mil
مدل : BXDA  26 mil x 30 mil

مدل:

BXCD1734 (17mil x 34 mil or 0.42mm x 0.85mm) Data Sheet DS-C27


اطلاعات بیشتر


مدل:

BXCD2345 (23mil x 45 mil or 0.64mm x 1.14mm) Data Sheet DS-C25اطلاعات بیشتر


مدل:

BXCD2630 (26 mil x 30 mil or 0.69mm x 0.79mm) Data Sheet DS-C30


اطلاعات بیشتر


مدل:

BXCD4545 (45mil x 45mil or 1.14mm x 1.14 mm) Data Sheet DS-C15


اطلاعات بیشتر  


مدل:

BXDA4040 (40 mil x 40 mil or 1.02mm x 1.02mm) Data Sheet DS-C28


اطلاعات بیشتر  


مدل :

BXDB4040 (40 mil x 40 mil or 1.02mm x 1.02mm) Data Sheet DS-C29


اطلاعات بیشتر


مدل :

BXDA2630 (26 mil x 30 mil) Data Sheet DS-C34


اطلاعات بیشتر


شرکت توسعه علم و تجربه هفت راز با همکاری دانشگاه علمی کاربردی کما (کارخانجات صنایع مخابراتی ایران) آماده ارائه خدمات تعیین و تایید مشخصات کیفی ال ای دی اظهار شده با دیتاشیت اعلام شده از سوی کارخانه ی سازنده می باشد