ال ای دی Epistar

مشخصات فنی چیپ های ال ای دی ساخت شرکت EPISTAR
این شرکت چیپ های ال  ای دی خود را در 3 مدل ارائه کرده است
AlGaInP
PEC
InGaN

 مدل ES-SMSOPX42B  (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری AlGaInP

اطلاعات بیشتر

 


مدل ES-SMHRPX42B (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری AlGaInP

اطلاعات بیشتر

 


مدل ES-SMYLPX42 (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری AlGaInP

اطلاعات بیشتر

 


مدل ES-SMYLPN42B (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری AlGaInP

اطلاعات بیشتر

 


مدل ES-SMSOPN42B  (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری AlGaInP

 

اطلاعات بیشتر


 مدل ES-SMHRPN42B (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری AlGaInP

epistar chip

اطلاعات بیشتر

 


PEC
این مدل چیپ  بالاتر از 30 میل ندارد

مدل ES-EABLF33B (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری InGaN
مدل ES-EADBF33B (چیپ  بالاتر از 30 میل)  از سری InGaN

اطلاعات بیشتر


شرکت توسعه علم و تجربه هفت راز با همکاری دانشگاه علمی کاربردی کما (کارخانجات صنایع مخابراتی ایران) آماده ارائه خدمات تعیین و تایید مشخصات کیفی ال ای دی اظهار شده با دیتاشیت اعلام شده از سوی کارخانه ی سازنده می باشد